Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Клінічна ефективність внутрішньовенного введення з подальшою пероральною монотерапією азитроміцином у госпіталізованих пацієнтів із позалікарняною

Целью этого исследования была оценка применения внутривенного (в.в.) азитромицина с последующим переходом на пероральный азитромицин, как режим монотерапии внебольничной пневмонии (ВП). Два исcледования применения i.v.(внутривенного далее) азитромицина обобщены и будут рассматриваться как исходная монотерапия госпитализированных пациентов с ВП.
Читати далі

Раціональна терапія гнійно-запальних захворювань малого таза

Т.Г. Романенко, Г.М. Жалоба, Н.В. Єсип Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ Мета дослідження: оцінювання ефективності препарату Тазпен® (піперацилін/тазобактам) у лікуванні хронічних запальних захворювань органів малого таза. Матеріали та методи. Обстежені 67 пацієнток репродуктивного віку із загостреннями неспецифічних запальних захворювань органів малого таза неспецифічної етіології (сальпінгіт та сальпінгоофорит). Антибактеріальну терапію проводили диференційовано у двох […]
Читати далі

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПЕРЕРИВАННЯ НЕБАЖАНОЇ ВАГІТНОСТІ НЕХІРУРГІЧНИМ МЕТОДОМ

УДК 618.39-085.256.54 Т.Г. Романенко Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, м.Київ Стаття присвячена сучасним напрямам поліпшення якості надання медичної допомоги жінкам при необхідності  завершення вагітності, зокрема використання нехірургічних методів аборту. Одним із найважливіших завдань лікаря акушер-гінеколога є  зменшення ранніх та пізніх післяопераційних ускладнень та підтримання репродуктивної функції.   Термін «медикаментозний аборт» означає переривання вагітності за […]
Читати далі

Оптимізація лікування деяких гострих кишкових інфекцій на Буковині: клінічні аспекти

У статті наголошуються на клінічних аспектах оптимізованої схеми для лікування гострих кишкових інфекцій на прикладі гастроно-миттєвого сальмонельозу, харчових токсикоіцеєкцій та гастроентериту, що вгадує інфекційне походження. доступний за  посиланням.      
Читати далі

Гнійно-септична патологія заочеревинного простору: досвід діагностики та лікування

У статті проаналізовано результати лікування 67 пацієнтів із гнійними ураженнями заочеревинного простору. Первинний гнійний процес у 10 хворих локалізувався в принирковій клітковині, у 33 – в навколоободовому клітковинному просторі і у 24 пацієнтів – у власне заочеревинній клітковині. У 29 пацієнтів (43,2 %) мали місце діагностичні помилки. Зроблено висновок, що обов’язковим методом топічної діагностики гнійників […]
Читати далі

Профилактика послеродовых маточных кровотечений при многоплодной беременности

Т. Г. Романенко, Г. М. Жалоба, Л.Ю. Стаселович, А.Н. Сулименко. Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев. Статья доступна по ссылке.    
Читати далі

Новые возможности коррекции дисбиотических нарушений микробиоценоза влагалища у женщин в пери- и постменопаузе

По наблюдениям исследователей с каждым годом растет количество женщин старших возрастных групп: около 10% всей женской популяции сегодня составляют женщины пред- и постменопаузального возраста. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году на планете количество женщин старше 45 лет достигнет 1500000000. Женщины этой группы сохраняют свою профессиональную и социальную активность, поэтому проблема сохранения и укрепления здоровья, улучшения […]
Читати далі

Новые возможности усовершенствования антибактериальной терапии тяжелых абдоминальных инфекций у детей

Курочкин М.Ю., Давыдова А.Г., Капуста В.Н., Капустин С.А., Городкова Ю.В. Ключевые слова: гнойно-воспалительные заболевания брюшной полости, дети, антибактериальная терапия ВВЕДЕНИЕ. Одним из направлений оптимизации антибактериальной терапии тяжелых абдоминальных инфекций является использование новых препаратов, обладающих широким спектром антимикробного действия. ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Установить возможности усовершенствования антибактериальной терапии при тяжелых гнойно-воспалительных заболеваниях брюшной полости у детей. МАТЕРИАЛЫ И […]
Читати далі

Заключение экспертов PTMA – Польского Общества по изучению проблем Менопаузы и Андропаузы по использованию HydroVag® (Молвагин)

Команда экспертов PTMA Польского Общества по изучению проблем Менопаузы и Андропаузы в составе: проф. дмн Ромуальд Дебски – Варшава, проф. дмн Томаш Пасзкауски – Люблин, проф. дмн Томас Петрински –  Лодзь, проф. дмн Виолетта Скржупулек – Катовице Статья опубликована в журнале Przegląd Menopauzalny (Польша) 2/2013 На своем заседании 09.02.2013. команда экспертов PTMA – Польского Общества […]
Читати далі

Исследование – оценка эффективности продукта Молвагин (HydroVag)®у женщин в возрасте от 18 до 65 лет

*Skrzypulec-Plinta В., Olszanecka – Glinianowicz М., Chudyk Ю., „Показания для лечения препаратом HydroVag® и его эффективность при применении у польских пациенток, получавших лечение в амбулаторных условиях. ПМ№. spec. 4.2015 3 360 женщин подтвердило эффективность Молвагин(HydroVag®*) Большинство женщин, в период перименопаузы и менопаузы, считают, что проблема сухости влагалища их не коснется. Дело в том, что атрофия […]
Читати далі